Om Skolelinux Drift

Skolelinux Drift as (orgnr.989 432 966) har følgende eiere pr. 1/1-2010 :

  • SLX Debian Labs - 76,26 %

  • Redpill Linpro AS - 12,79 %

  • Private eiere - resten

 

SLX Debian Labs er en stiftelse som har til formål å støtte arbeidet til Skolelinux og Debian prosjektet - samt derivater av disse - ved for eksempel å samordne utviklingen, fremme bruken, skaffe finansiering, ivareta materielle og immaterielle rettigheter mv.

SLX Debian Labs gir økonomisk støtte til medlemsorganisasjonen FRISK (Fri programvare i skolen) som ivaretar aktiviteter i Skolelinux prosjektet. Disse aktivitetene er å arrangere utviklersamlinger, delta i debatter, skrive avisinnlegg og ta hånd om økonomien for utviklingsprosjektet.

Skolelinux Drift ble etablert for å kunne tilby tjenester rundt bruk av fri programvare i skolen.

Styrets leder er Dag Asheim også kjent som grunder av Linpro AS.

Pr. 1/1-2010 er Kåre Nordby ansatt som Daglig Leder i selskapet. Han har tidligere jobbet flere år med fri programvare i Redpill Linpro.

Pr. 1/10-2013 overtar styrets leder Dag Asheim som Daglig Leder.

Sist endret: Friday, 20 September 2013, 1:51 PM