Våre tjenester

Etablering

Etablering er et eget timebasert prosjekt, men som ofte er en separat del i oppstarten av en driftsavtale.

Hovedaktivitetene i prosjektet er :

 • Oppsett av nettverk og maskinvare

 • Installasjon av programvare

 • Konfigurasjon av programvare

 • Utrulling servere/arbeidsstasjoner

 • Dokumentasjon

 Roller :

 • Prosjektansvar

 • Delprosjekt (uten oppsett av nettverk og maskinvare)

Drift og support

Hovedaktivitetene i en driftsavtale er :

 • Servicekontor (e-post og tlf. support)

 • Overvåkning

 • Konfigurasjonstyring

 • Sikkerhetsoppdateringer

 • Backup&Restore

 • Endringsledelse

Mest typisk leveres aktiviteter som er leverandørens ansvar på fastpris pr. mnd.

For de kundene som ønsker å drifte selv kan vi tilby en supportavtale som har følgende tjenester :

 • Servicekontor (fastpris for tilgjengelighet)

 • Løpende timer for alle aktiviteter

Programvareforvaltning

 • Brukerstøtte

 • Systemadministrasjon

 • Endringsledelse

 • Oppgraderinger

 • Tilpasninger

 • Integrasjon

 • Skreddersøm

Opplæring

For at et prosjekt skal bli en suksess kreves det opplæring. 

Vi kan tilby opplæring for :

 • Driftspersonell

 • Systemadministratorer

 • IKT- kontakt / koordinator

 • Superbrukere

 • Lærere

Kursene kan gjennomføres i kundens lokaler, som webkurs eller en kombinasjon av begge.

Pristilbud : Send en e-post til salg@slxdrift.no med opplysninger om ønsket kurs/tema og ca. antall deltagere pluss ønsket sted/dato for gjennomføring og be om et pristilbud.

Sist endret: Thursday, 11 April 2013, 1:54 PM