Open LMS - Moodle

Moodle er et kursadministrativt system ( Course Management System - CMS), også kjent som Læringsplattform (LMS) og Virtuelt læringsmiljø (VLE). Moodle er en gratis (lisens) webapplikasjon som utdanningsinstitusjoner kan bruke for å lage effektive nettsteder for nettbasert læring.

Moodle video presentasjon :

Klasseroms presentasjon :

Hjemmeside : http://moodle.org/

Sist endret: Tuesday, 9 April 2013, 5:22 PM