Fri programvare

Skolelinux drift har best kompetanse på løsninger basert på fri programvare, men flere løsninger kan kjøres på flere programvareplattformer.

Noe av det som kjennetegner fri programvare er :

Mange løsninger er utviklet på dugnad, men ikke nødvendigvis. Både utviklere som jobber på kundesiden (skolen), profesjonelle utviklere hos leverandører og andre entusiaster bidrar til utvikling av et felles produkt. Dette sparer kundene for store utviklingskostnader.

Bruk av programvaren er fri . Dette sparer kundene for store lisenskostnader.

Kildekoden er "åpen". Dette betyr at alle kan rette i programkoden når de finner feil. Raskere feilretting betyr igjen reduserte kostnader ved bruk av løsningen i "produksjon".

Siden kildekoden er tilgjengelig for alle blir det lettere å tilpasse og integrere programvaren med andre systemer. Kunden kan velge den beste og billigste leverandør til en hver tid.

Hvis din leverandør går konkurs kan annen leverandører overta videreutvikling og bistand. Dette sparer kundene for store kostnader når ny leverandør må velges og gir større sikkerhet for fremtiden.

Sist endret: Tuesday, 9 April 2013, 6:10 PM